خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

دروس تدریس‌شده در دوره‌های ارشد و عالی

الف) در دوره‌ی کارشناسی ارشد:
۱) زبان‌شناسی کاربردی
۲) مسائل زبان‌شناسی
۳) زبان‌شناسی مقابله‌ای و پیکره‌ای
۴) تمرین دبیری
۵) تهیه‌ی مطالب درسی
۶) بررسی آثار ترجمه شده متون اسلامی
۷) تئوری‌های ترجمه
۸) مدل‌های ترجمه
۹) واژه‌شناسی و واژه‌گزینی در ترجمه
۱۰) کارگاه ترجمه
۱۱) زبان‌شناسی کاربردی در ترجمه
ب) در دوره‌ی عالی:
۱) ساخت زبان فارسی
۲) نظریه‌های زبان‌شناسی
۳) ساخت واژه و واج‌شناسی فارسی
۴) آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی به خارجیان
۵) Science of Language (علم زبان)