خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

سمت‌های اجرایی

۱) مدیر گروه آموزشی زبان‌های خارجی در دانشگاه تربیت معلم از شهریور ۱۳۵۴ به مدت دو سال
۲) مدیر گروه آموزشی زبان‌های خارجی در دانشگاه تربیت معلم از مهر۱۳۶۴ تا تیرماه ۱۳۶۶
۳) مدیر گروه دانشگاه آزاد گرمسار به مدت ۹ سال از ۱۳۶۷ و همکاری مستمر برای راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه
۴) همکاری با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در کمیته‌ی بررسی صلاحیت استخدامی گرایش‌های زبان انگلیسی
۵) همکاری با دانشکده‌ی زبان و ادبیات واحد علوم و تحقیقات برای تدریس پاره وقت و پایان‌نامه بیش از ده سال
۶) همکاری نیمه وقت با دانشکده‌ی زبان‌های دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، از سال ۱۳۸۲
۷) عضو كمیته‌ی برنامه‌ریزی و تهیه‌ی كتب درسی گرایش‌های زبان انگلیسی در شورای انقلاب فرهنگی به مدت دو سال
۸) همكاری با سازمان مطالعه و تدوین كتب درسی (سمت) به مدت پنج سال
۹) عضو هیات تحریریه‌ی مجله‌ی رشد زبان وزارت آموزش در پانزده سال اخیر
۱۰) عضو هیات تحریریه‌ی مجله‌ی ایرانی زبان‌شناسی كاربردیIranian Journal of Applied Linguistics در دانشگاه تربیت معلم
۱۱) عضو هیات تحریریه‌ی مجله‌ی علمی - پژوهشی دانشكده‌ی ادبیات دانشگاه تهران
۱۲) مسؤول كمیته‌ی تخصصی زبان‌های خارجی در گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ده سال تا تیرماه ۱۳۸۶
۱۳) همکاری متناوب با دانشگاه پیام نور به عنوان عضو کمیته‌ی منتخب تصویب پایان‌نامه‌ها و تدریس پاره وقت، و راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
۱۴) سر دبیر مجله‌ی انگلیسی زبان Iranian Journal of TEFL، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 ۱۵) سردبیر مجله‌ی انگلیسی زبان Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 ۱۶) مدیر مسؤول مجله‌ی انگلیسی زبان Journal of English Studies دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات