خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی

۱) بورس یک دوره‌ی تحصیلی از طرف سازمان عمران منطقه‌ای RCD یا Regional Cooperation Development برای یک دوره‌ی تبادل فرهنگی بین ایران و پاکستان در مورد مقایسه‌ی فرهنگ و زبان فارسی و اردو، دانشگاه کراچی ۶۹-۱۹۶۸
۲) بورس تحصیلی از دانشگاه ایالتی ایلینوی آمریکا برای تحصیل در دوره‌ی کارشناسی ارشد TESL یا Teaching English as a Second Language و نیز به عنوان دستیار آموزشی (Teaching Assistant) در تدریس زبان فارسی در آن دانشگاه، ۱۹۷۰-۱۹۷۲
۳) امتیاز استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای تحقیقات بعد از دکتری به مدت یک سال تقویمی از دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) و به دعوت دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس (UCLA)،ا ۱۹۷۷-۱۹۷۸
۴) گرانت خرج سفر دو طرفه‌ی هوایی تهران – لوس آنجلس از دفتر کمیسیون فولبرایت در ایران در قبال اجرای پروژه‌ی تحقیقی مورد نظر در دوره‌ی فرصت مطالعاتی
۵) گرانت خرج سفر دو طرفه‌ی هوایی از کمیسیون فولبرایت و تأمین سایر مخارج سفر یک هفته‌ای بوسیله‌ی دانشگاه متبوع برای شرکت در کنوانسیون بین المللی سالانه‌ی TESOL در مکزیکوسیتی، کشور مکزیک، در هفته‌ی اول آوریل ۱۹۷۸
۶) تأمین مخارج شرکت در دوره‌ی دوماهه‌ی نشست زبان‌شناسی کاربردی تابستانه (Summer Session)‌، در دانشگاه ایالتی ایلینوی، تابستان ۱۹۷۸/۱۳۵۷
۷) گرانت استفاده از فرصت مطالعاتی برای یک دوره‌ی تحقیقات بعد از دکتری در زمینه‌ی ترجمه‌شناسی به دعوت دانشگاه Warwick انگلستان از دانشگاه تربیت معلم به مدت شش ماه از ماه مه تا سپتامبر ۲۰۰۶/۱۳۸۵