خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

کـتـاب‌های تألـیفـی

۱) تئوری ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی (از جی. سی. كتفورد)، ترجمه، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۶
۲) زبان‌شناسی همگانی (از جین اِچِسون)، ترجمه، چاپ چهارم (با ویرایش جدید)، تهران، نشر علوی، ۱۳۷۶
۳) تهیه پرسش‌های چند گزینه‌ای (از ام. جی. مورفی)، ترجمه، چاپ دوم، تهران، انتشارات یكان، ۱۳۷۳
۴) فرهنگ اصصلاحات آكسفورد و كاربرد آن‌ها (از سایدل و مك موردی)، ترجمه، چاپ چهارم با تمرینات و تعلیقات، تابستان ۱۳۸۲ (و چاپ‌های مکرر بعدی)، تهران، انتشارات رهنما
۵) بررسی زبان، مبحثی در زبان‌شناسی همگانی(از جورج یول)، با همكاری اسماعیل جاویدان چاپ سوم، تهران، انتشارات مركز نشر و ترجمه، ۱۳۷۴
۶) مقالات زبان‌شناسی، تألیف، تهران، انتشارات رهنما، ۱۳۷۷
۷) فرهنگ توضیحی زبان‌شناسی كاربردی لانگمن (از جك ریچارد و دیگران)، ترجمه، با همكاری سید اكبر میرحسنی، تهران، مركز ترجمه و نشر، ۱۳۷۱
۸) آموزش و سنجش زبان انگلیسی، تألیف (با همكاری فرهادی، سهیلی و ورزگر) ۹۴۹ صفحه. تهران، انتشارات علوی، ۱۳۷۲، (برنده‌ی لوح تقدیر كتاب سال ۱۳۷۲، مركز انتشارات دانشگاه تهران)
۹) بازی‌های زبانی (و یك لحظه تأمل كن)، تألیف و ترجمه، تهران، انتشارات رهنما، ۱۳۷۳
۱۰) غنی‌سازی واژگان، تألیف (نتیجه‌ی طرح پژوهشی)، تهران، انتشارات رهنما ۱۳۷۵
۱۱) آزمون‌های سراسری زبان انگلیسی (از سال ۶۹ تا ۷۸) با پاسخ‌های تشریحی، تألیف، با همكاری سید اكبر میرحسنی، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۷
۱۲) An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Language ، گردآوری و تألیف، تهران، انتشارات رهنما، ژانویه ۲۰۰۲، با همكاری جعفر جواهریان
۱۳) درآمدی بر واژه‌سازی انگلیسی نوین (از والری ادمز)، ترجمه، با همكاری سید اكبر میرحسنی، تهران، نشر آتیه (ورجاوند)، تابستان ۱۳۸۱
۱۴) واژه‌شناسی و فرهنگ ‌نگاری در زبان فارسی، ۱۳۸۳، تهران، انتشارات باز
۱۵) فرهنگ واژه‌های -ism و -ist آماده‌ی چاپ
۱۶) A Descriptive Translation Study on Shifts, Strategies and Norms of English and Persian، تهران، انتشارات رهنما، ۲۰۰۹