خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

سوابق تجربی و استخدامی

۱) از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱، عضو تمام وقت دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، (پس از ۱۶ سال همکاری نیمه وقت در واحد گرمسار و تهران شمال)
۲) از تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱، استاد تمام، رسمی تمام وقت، در دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)
۳) از تاریخ ۱۳۶۶/۵/۱ تا ۱۳۷۷/۱۱/۳۰، دانشیار، رسمی تمام وقت، در همین دانشگاه
۴) از تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۲ تا ۱۳۶۶/۴/۳۱، استادیار، رسمی تمام وقت، در همین دانشگاه
۵) از تاریخ ۱۳۵۱/۵/۲ تا ۱۳۵۴/۲/۱۱، مربی، رسمی تمام وقت، در همین دانشگاه (قبلاً با نام دانشسرای عالی)
۶) از تاریخ ۱۳۳۹/۷/۲ تا ۱۳۵۰/۶/۱۲، به مدت ده سال (۵ سال آموزگار در حوزه‌ی آموزش و پرورش اصفهان و ۵ سال دبیر زبان در تهران) رسمی تمام وقت، وزارت آموزش و پرورش