خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


h_vossoughi@iau-tnb.ac.ir
h.vossoughi@yahoo.com
hvlinguistics@gmail.com
applinguistics@hotmail.com

سایت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال: h-vosoughi.iau-tnb.ac.ir

آخرین بروزرسانی: سه‌شنبه، ۱۶ آذر‌ماه ۱۴۰۰