خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

۱) پایان‌نامه‌های راهنمایی شده در رشته‌ی آموزش زبان خارجی و زبان‌شناسی و ترجمه‌شناسی اعم از دانشگاه‌های دولتی و آزاد در واحدهای مختلف تهران و شهرستان‌ها، بیش از ۲۷۵ پایان‌نامه
۲) پایان‌نامه‌های مشاوره شده در رشته‌های آموزش زبان خارجی و زبان‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد، بیش از ۲۵۰ فقره
۳) داوری پایان‌نامه‌های دكتری در آموزش زبان خارجی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران، بیش از ۵۰ فقره